Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 2028), ukończyłam kurs I stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, psychologiem transportu, prowadzącą program psychokorekcyjny skierowany do sprawców przemocy domowej.

Jako psycholog pracuję od 2008r. Początkowo wzbogacałam swoje doświadczenia zawodowe w marketingu poprzez zarządzanie i rozwijanie umiejętności zespołów sprzedażowych, prowadziłam badania psychotechniczne kierowców, a od 2009r swą praktykę zawodową rozwijam w zakładzie karnym, gdzie jako psycholog mam doświadczenie z szerokim obszarem problemów, które doświadczają człowieka w różnych sferach i na różnych etapach życia.

Posiadam doświadczenie w pracy m.in. z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej i somatycznej, osobami, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami codziennego życia, osobami borykającymi się z problemem uzależnienia, współuzależnienia, DDA, sprawcami i ofiarami przemocy, osobami doświadczającymi utraty bliskich, poczucia braku sensu życia.

Jako psycholog angażuję całą swą wiedzę, doświadczenie, aby pomagać najlepiej jak potrafię osobom przeżywającym kryzys, dążącym do przezwyciężania, rozwiązania trudności z jakimi borykają się w życiu codzienny, a także wymagającym pomocy i wsparcia w samorozwoju, wzbudzenia motywacji do działania. W swej pracy łączę elementy różnych nurtów, tak aby interwencje psychologiczne odpowiadały indywidualnym potrzebom.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa